Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih

nižje poklicno izobraževanje (NPI)              2 leti

Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela  na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev.  Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Pogoji za vpis

Program je namenjen učencem, ki niso končali osnovne šole in  želijo priti do poklica predvsem s praktičnim usposabljanjem. Pogoji za vpis: uspešno končanih najmanj 7 razredov osnovne šole oz. končana osnovna šola s prilagojenim programom.

Predmetnik: pomočnik v tehnoloških procesih
 • Splošnoizobraževalni predmeti 29% 29%
 • Strokovni moduli 12% 12%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 19% 19%
 • Praktično izobraževanje v šoli 30% 30%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oz.storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Avtoserviser

Avtoserviser

Avtoserviser

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Avtoserviser povezuje znanja in spretnosti avtomehanika, vulkanizerja in avtoelektrikarja. Usposobljen je za delo s strankami in pozna osnove podjetništva. Obvlada vsaj en tuj jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere obvladuje diagnostiko, spremlja merilne in kontrolne naprave orodij in strojev, kar mu omogoča nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem. Pridobi temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike ter pozna zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav. Zna brati tehnično dokumentacijo, sposoben  je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu, pri čemer zna upoštevati želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okoljevarstvene predpise. Potrebuje veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program avtoserviser je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: avtoserviser

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje izobraževanja

Možnost zaposlitve: avtoservisne in avtoelektrične delavnice, avtomobilska industrija, avtosaloni, avtohiše, trgovina, na tehničnih pregledih vozil, pomoč na cesti, pri vzdrževanju voznega parka, pri razgradnji vozil, kot samostojni podjetnik.

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

Avtokaroserist

Avtokaroserist

Avtokaroserist

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Avtokaroserist obvlada pregled karoserije vozila in oceno stanja, demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila. Pripravi površino za nadaljnjo obdelavo z mehanskimi in kemičnimi postopki in izvaja barvanja, brizganja, prebrizgavanja, dobrizgavanja, lazuriranja ter popravilo napak po brizganju. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov. Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvaja proces priprave,  izvedbe in kontrole delovnega procesa. Usposobljen je za delo s strankami, pozna osnove podjetništva, racionalno izbira postopke, upošteva pravila proizvajalca, želje stranke, predpise varstva pri delu in okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program avtokaroserist je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: avtokaroserist

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: avtoservisne delavnice, avtomobilska industrija, trgovina, npri restavriranju vozil, pri razgradnji vozil, kot samostojni podjetnik.

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

Oblikovalec kovin-orodjar

Oblikovalec kovin-orodjar

Oblikovalec kovin-orodjar

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Oblikovalec kovin-orodjar je pri svojem delu samostojen, ustvarjalen in zna povezati teoretična znanja s praktičnim delom. Na osnovi dokumentacije izdeluje orodja za proizvodnjo novih izdelkov ter preizkuša, vzdržuje, skladišči in evidentira orodja. Pozna značilnosti obdelovalnih strojev in in zna rokovati z njimi. Dobro obvlada informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja za načrtovanje in izvedbo dela ter za vodenje dokumentacije. Pri svojem delu uporablja različne aparate, merila, instrumente, naprave za termično obdelavo in uporablja različne kovinske in nekovinske materiale. Pozna osnove podjetništva, obvladuje stroške in njihovo kalkulacijo. Delo opravlja v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi, osvetljenosti in ropotu. Pri delu je spreten in natančen ter ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Upoštevati mora predpise varstva pri delu, požarne varnosti in ekologije.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program oblikovalec kovin-orodjar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: oblikovalec kovin-orodjar

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Strojni mehanik

Strojni mehanik

Strojni mehanik

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Strojni mehanik, nekateri ga imenujejo tudi strojni ključavničar, s pomočjo montažnih načrtov in na podlagi tehnične dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Sestavi manjše sklope, ki jih poveže v stroj ali napravo. Preizkusi delovanje  stroja/naprave in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del izdelati tudi sam. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri delu je spreten in natančen ter uporablja številne pripomočke za merjenje, različna orodja, stroje in naprave. Sooča se z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in osnove elektrotehnike. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program strojni mehanik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: strojni mehanik

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, gradbeništvu, trgovini, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Dostopnost