Skoči na glavno vsebino
Lesarski tehnik SSI

Lesarski tehnik SSI

Izobraževalni programi SŠL •

Lesarski tehnik

Srednje strokovno izobraževanje • 4 leta

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne sposobnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacijo izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov.

Pogoji za vpis v SSI

V izobraževanje za pridobitev poklica lesarski tehnik se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole.

Izvedbeni predmetnik lesarski tehnik SSI

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Splošnoizobraževalni predmeti 43% 43%
 • Strokovnoteoretični predmeti 37% 37%
 • Praktično izobraževanje v šoli 10% 10%
 • Praktično usposabljanje z delom 3% 3%
 • Druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela 7% 7%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje SSI

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Lesarski tehnik PTI

Lesarski tehnik PTI

Izobraževalni programi SŠL •

Lesarski tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje • 3 + 2 leti

Lesarski tehnik PTI je odličen operater, poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov. Usposobljen je za samostojno opravljanje zahtevnejših delovnih opravil, za vodenje proizvodnih linij in delovnih skupin. Je ključni operativec na terenu, ki oceni situacijo in jo strokovno razreši s konkretno akcijo z uporabo ročnih orodij in integracijo praktičnih znanj ter tehnoloških rešitev (npr. zahtevne montaže). Praktično znanje in znanje s področja podjetništva, organizacije in ekonomike mu ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj omogočajo samostojno podjetniško pot.

Pogoji za vpis v PTI

Program lesarski tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv lesarski tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Izvedbeni predmetnik za lesarski tehnik PTI

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Splošnoizobraževalni predmeti 48% 48%
 • Strokovnoteoretični predmeti 38% 38%
 • Praktično izobraževanje v šoli 7% 7%
 • Praktično usposabljanje z delom 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje PTI

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Mizar

Mizar

Izobraževalni programi SŠL •

Mizar

Srednje poklicno izobraževanje • 3 leta

ŠOLSKA IN VAJENIŠKA OBLIKA

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.
Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

SloveniaSkills 2014
SloveniaSkills 2014

Pogoji za vpis

Program mizar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Izvedbeni predmetnik za šolsko obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Šolska oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 22% 22%
 • Praktično izobraževanje v šoli 22% 22%
 • Praktično usposabljanje z delom 24% 24%
 • Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 4% 4%

Izvedbeni predmetnik za vajeniško obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo in pri delodajalcu, s katerim ima dijak vajenec sklenjeno pogodbo o vajeništvu.

 • Vajeniška oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 17% 17%
 • Praktično izobraževanje v šoli 1% 1%
 • Praksa, izobraževanje pri delodajalci 26% 26%
 • Praktično usposabljanje z delom 25% 25%
 • Druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela 3% 3%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Tapetnik

Tapetnik

Izobraževalni programi SŠL •

Tapetnik

Srednje poklicno izobraževanje • 3 leta

ŠOLSKA IN VAJENIŠKA OBLIKA

Tapetnik izdeluje nepogrešljive predmete iz našega vsakdana: blazinjene stole, fotelje, kavče, posteljne vložke … Tapetnik, ki ima razvit občutek za natančnost, spretne roke, sposobnost prostorske predstave in smisel za uporabo barv, lahko izdela ne le uporabne, ampak tudi estetske predmete, ki polepšajo domače in poslovne prostore ter olajšajo življenje in delo uporabnikom. Tapetnik se lahko ukvarja tudi z obnavljanjem starega oblazinjenega pohištva in z izdelovanjem drugih izdelkov, povezanih z oblazinjenim pohištvom in dekoracijo prostorov: šivanje prevlek, izdelovanje različnih blazin, zaves …

Pogoji za vpis

Program tapetnik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Izvedbeni predmetnik za šolsko obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Šolska oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 12% 12%
 • Praksa v šoli 6% 6%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 45% 45%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Izvedbeni predmetnik za vajeniško obliko

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo in pri delodajalcu, s katerim ima dijak vajenec sklenjeno pogodbo o vajeništvu.

 • Vajeniška oblika izobraževanja 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovnoteoretični predmeti 12% 12%
 • Praktično izobraževanje v šoli 1% 1%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 32% 32%
 • Druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela 3% 3%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Obdelovalec lesa

Obdelovalec lesa

Izobraževalni programi SŠL •

Obdelovalec lesa

Nižje poklicno izobraževanje • 2 leti

Obdelovalec lesa opravlja raznovrstna dela. To so strojna in ročna obdelava lesnih elementov, pomožna dela pri strojni obdelavi, upravljanje enostavnih strojev, izdelava izdelkov domače obrti, sedežnih in posteljnih vložkov, vzmetnic ter zaključna dela v lesarstvu. Obdelovalec lesa izdeluje elemente iz lesa ali lesnih tvoriv. Polaga pode iz parketa in drugih materialov, oblaga zunanje stene z lesom, vgrajuje stavbno in montira drugo pohištvo, lakira, barva oziroma nanaša druga sredstva na elemente, izdelke, plošče.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica obdelovalec lesa se lahko vključijo učenci, ki imajo izpolnjeno osnovnošolsko obveznost ali osnovno šolo s PP.

Izvedbeni predmetnik

se izvaja na Srednji šoli za lesarstvo.

 • Splošnoizobraževalni predmeti 31% 31%
 • Strokovnoteoretični predmeti 32% 32%
 • Praksa v šoli 26% 26%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 7% 7%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v triletnem programu mizar ali tapetnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri.

Na SŠL dogaja

Lesarijada 2024

Lesarijada 2024

V četrtek, 25. aprila 2024, smo na Srednji šoli za lesarstvo organizirali...

Dostopnost