Lesarski tehnik SSI

Lesarski tehnik SSI

Lesarski tehnik

srednje strokovno izobraževanje (SSI)         4 leta

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne sposobnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacijo izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica lesarski tehnik se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole. 

Predmetnik: lesarski tehnik

 • Splošnoizobraževalni predmeti 35% 35%
 • Strokovnoteoretični predmeti 39% 39%
 • Praksa v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 6% 6%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Lesarski tehnik PTI

Lesarski tehnik PTI

Lesarski tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)         2 leti

Lesarski tehnik PTI je odličen operater, poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov. Usposobljen je za samostojno opravljanje zahtevnejših delovnih opravil, za vodenje proizvodnih linij in delovnih skupin. Je ključni operativec na terenu, ki oceni situacijo in jo strokovno razreši s konkretno akcijo z uporabo ročnih orodij in integracijo praktičnih znanj ter tehnoloških rešitev (npr. zahtevne montaže). Praktično znanje in znanje s področja podjetništva, organizacije in ekonomike mu ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj omogočajo samostojno podjetniško pot.

Pogoji za vpis

Program lesarski tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv lesarski tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Predmetnik: lesarski tehnik PTI

 • Splošnoizobraževalni predmeti 49% 49%
 • Strokovnoteoretični predmeti 30% 30%
 • Praksa v šoli 14% 14%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah,, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Mizar – šolska oblika

Mizar – šolska oblika

Mizar

šolska oblika

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta 

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.

Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

Pogoji za vpis

Program mizar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: mizar – šolska oblika

 • Splošnoizobraževalni predmeti 27 % 27 %
 • Strokovnoteoretični predmeti 24 % 24 %
 • Praksa v šoli 21 % 21 %
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24 % 24 %
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Mizar – vajeniška oblika

Mizar – vajeniška oblika

Mizar

vajeniška oblika

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.

Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

Vajeniška oblika izobraževanja je zasnovana tako, da ves praktični pouk poteka v podjetju (50 % izobraževalnega programa). Pogoj za vpis je sklenjena vajeniška pogodba.

Pogoji za vpis

Program mizar je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: mizar - vajeniška oblika

 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 7% 7%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 3% 3%
 • Praktično izobraževanje v šoli 6% 6%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 55% 55%
 • Interesne dejavnosti 1% 1%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Tapetnik

Tapetnik

Tapetnik

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Tapetnik izdeluje nepogrešljive predmete iz našega vsakdana: blazinjene stole, fotelje, kavče, posteljne vložke … Tapetnik, ki ima razvit občutek za natančnost, spretne roke, sposobnost prostorske predstave in smisel za uporabo barv, lahko izdela ne le uporabne, ampak tudi estetske predmete, ki polepšajo domače in poslovne prostore ter olajšajo življenje in delo uporabnikom. Tapetnik se lahko ukvarja tudi z obnavljanjem starega oblazinjenega pohištva in z izdelovanjem drugih izdelkov, povezanih z oblazinjenim pohištvom in dekoracijo prostorov: šivanje prevlek, izdelovanje različnih blazin, zaves …

Pogoji za vpis

Program tapetnik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: tapetnik

 • Splošnoizobraževalni predmeti 35% 35%
 • Strokovnoteoretični predmeti 39% 39%
 • Praksa v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 6% 6%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Dostopnost