Mafijski vikend – 5.-7. 3. 2021

Mafijski vikend – 5.-7. 3. 2021

Tudi letos bo na Fakulteti za matematiko in fiziko potekala zimska šola za dijake vseh letnikov z imenom Mafijski vikend. Program, sestavljen iz predavanj, delavnic in družabnih aktivnosti, bo potekal preko spleta. In sicer od petka, 5. marca, do nedelje, 7. marca.

Vikend bosta odprla doc. dr. Matija Pretnar s predavanjem Kvantno računalništvo in doc. dr. Mojca Vilfan s predavanjem Optična pinceta in njena uporaba. Obe predavanji sta odprtega tipa, zato ste nanju povabljeni tudi vsi ostali poslušalci.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani zimskasola.fmf.uni-lj.si.

Veselimo se druženja z vami.

Mafijski vikend – 5.-7. 3. 2021

Štipendije v slovenski vojski za šolsko leto 2021/22

Ministrstvo za obrambo RS je na svojih spletnih straneh objavilo razpis za štipendiranje.

Za šolsko leto  2021/2022 ponujajo:

– 200 štipendij za vojaka (IV. In V. stopnja izobrazbe – poklicna in srednješolska izobrazba) ter

– 30 štipendij za častnika (1. bolonjska stopnja  – dodiplomski študij)

Vpis v 1. letnik PTI na Srednji šoli za lesarstvo – šolsko leto 2021/22

Vpis v 1. letnik PTI na Srednji šoli za lesarstvo – šolsko leto 2021/22

Na naši šoli razpisujemo PTI program lesarski tehnik.

V ta program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja; pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva.

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Dijak lahko nadaljuje izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Prijavo za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja si natisnete oz. jo kupite v knjigarni (obrazec 1,20).

Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI)

12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih FEBRUAR
do 17. 5. 2021 Oddaja prijave za vpis v 1. letnik programa PTI MAJ
do 7. 6. 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis JUNIJ
do 22. 6. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa
do 1. 7. 2021 Vpis JULIJ

 

Vpis

O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z vpisom se obrnite na svetovalno delavko na SŠL.

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka

T 04 50 62 344

E mojca.jezersek@scsl.si

Vpis v 1. letnik PTI na Srednji šoli za lesarstvo – šolsko leto 2021/22

Vpis v 1. letnik na Srednji šoli za lesarstvo – šolsko leto 2021/22

Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom

12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih FEBRUAR
do 2. 4. 2021 Oddaja prijave za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022 APRIL
do 22. 4. 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022
do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa MAJ
med 16. in 21. 6. 2021 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka JUNIJ
do 24. 6. 2021 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 31. 8. 2021 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta AVGUST

Vpis

O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z vpisom se obrnite na svetovalno delavko na SŠL.

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka

T 04 50 62 344

E mojca.jezersek@scsl.si

Dostopnost