Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka je objavljen razpisa za štipendije za šolsko leto 2022/23.

Podeljene bodo redne dijaške štipendije in izredne štipendije v višini 175 eur/mesec za obdobje september 2022–junij 2023.

Za dijaško štipendijo lahko zaprosijo dijaki oz. bodoči dijaki (učenci 9. razreda OŠ). Za izredne štipendije pa lahko zaprosijo učenci s posebnimi potrebami, ki bodo šolanje nadaljevali na poklicnih šolah.

Prosilci za štipendijo morajo Rotary Clubu Škofja Loka predložiti:

  • pisno prošnjo s kratko predstavitvijo
  • priporočilo šolske svetovalne službe oz. razrednika (zaželeno, ni pa obvezno)
  • priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je prosilec aktiven
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/23
  • dokazilo o šolskem uspehu.

Vlogo z dokazili je potrebno oddati na elektronski naslov: rc.loka@gmail.com ali na naslov Rotary Club Škofja Loka, Blaževa ulica 3f, Škofja Loka najkasneje do 5. 7. 2022.

Srednja šola za lesarstvo: vpis v 1. letnik

Srednja šola za lesarstvo: vpis v 1. letnik

Da bi vpis potekal čim bolj tekoče, smo vas povabili v določenem terminu. Vse podrobnosti glede vpisa smo vam poslali po navadni pošti.  

Vpis bo potekal na sedežu šole — Kidričeva cesta 59, Škofja Loka (Trata) — po naslednjem razporedu:

Program Datum Ura
mizar šolska oblika, tapetnik četrtek, 16. 6. 2022

priimek od A do K: 8.00—10.00

priimek od L do Ž: 11.00—13.00

mizar vajenec petek, 17. 6. 2022

priimek od A do N: 8.00—10.00

priimek od O do Ž: 11.00—13.00

 

lesarski tehnik ponedeljek, 20. 6. 2022

priimek od A do K: 8.00—11.00

priimek od L do Ž: 12.00—13.00

obdelovalec lesa torek, 21. 6. 2022 8.00—10.00
lesarski tehnik PTI ponedeljek, 27. 6. 2022 8.00—10.00

Vpis bo potekal v učilnici T 109.

Dodatna pojasnila

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka, pedagoginja

Trata - pisarna pri uč. T102

Uradne ureponedeljek ob 8.00 do 13.00; torek od 10.00 do 13.00; četrtek od 8.00 do 10.00; petek od 8.00 do 10.00

T 04 506 23 44

E mojca.jezersek@scsl.si

 

Dostopnost