Skoči na glavno vsebino
Academia Slovenija 2024: prehod iz izobraževanja na trg dela

Academia Slovenija 2024: prehod iz izobraževanja na trg dela

Aprila 2024 so nas v okviru Academia Slovenija obiskali predstavniki organizacij s področja izobraževanja, gospodarstva in ostalih inštitucij. Obisk sta organizirala Zavod RS za zaposlovanje in Euroguidance Slovenija, udeležili pa so se ga predstavniki iz Cipra, Francije, Nemčije, Irske, Nizozemske in Španije.

Academia je mreža, ki ponuja možnosti usposabljanja za strokovnjake s področja poklicnega izobraževanja v evropskih državah. Udeležencem ponuja priložnost, da se seznanijo s sistemom in prakso svetovanja v drugi evropski državi.

Academia Slovenija 2024 je potekala v mesecu aprilu in se je osredotočila na prehod med izobraževanjem in trgom dela, da bi strokovnjakom za poklicno izobraževanje omogočili izkušnjo učne mobilnosti in priložnost mednarodnega povezovanja.

Gostiteljska organizacija je Zavod RS za zaposlovanje, Nacionalni center za poklicno informiranje in svetovanje (Euroguidance Slovenija), ki že vrsto let gosti študijske obiske Academie ter pošilja slovenske svetovalce in strokovnjake v druge evropske države že od leta 2008.

ŠC Škofja Loka smo gostom predstavili:

ŠC Škofja Loka – Alojzij Kokalj, vodja MIC

Srednjo šolo za strojništvo – Vesna Potočnik, pomočnica ravnateljice

Mednarodne projekte – Tadej Gartner, koordinator

Udeleženci so bili nad predstavljenim in šolo zelo navdušeni in so izrazili željo po sodelovanju tudi v prihodnje, še posebej na področju izmenjav osebja in dijakov tako v okviru programov Erasmus+ in Interreg kot tudi ostalih mednarodnih dejavnostih, ki jih izvajamo na ŠC Škofja Loka.

Foto: Tadej Gartner in Alojzij Kokalj

Poslovni zajtrk 2023

Poslovni zajtrk 2023

Konzorcij podjetij Šolskega centra Škofja Loka, ki skrbi za kakovost tehniškega izobraževanja, se je 11. oktobra 2023 zbral na tradicionalnem poslovnem zajtrku. Srečanja se je udeležilo 53 predstavnikov podjetij s področij strojništva in lesarstva s Škofjeloškega in širše gorenjske regije, predstavniki obrtno-podjetniške zbornice, gospodarske zbornice in občine Škofja Loka.

Udeležencem smo predstavili rezultate skupnega sodelovanja s podjetji in lokalno skupnostjo na področju projektnega dela, izobraževanja in usposabljanja kadrov, in se pogovorili o načrtih za prihodnost.

Besedilo: Erna Klanjšek Tomšič; foto: Katja Dolinar in Ivan Štrukelj

Šolski center Škofja Loka prejel sejemsko priznanje OZS

Šolski center Škofja Loka prejel sejemsko priznanje OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) vsako leto na Mednarodnem obrnem sejmu v Celju podeli posebna sejemska priznanja  OZS in priznanja Ceh.  In tudi septembra 2023 je bilo tako.

Med nagrajenimi je tudi Šolski center Škofja Loka.

Takole so zapisali:

Sejemsko priznanje OZS je prejel tudi Šolski center Škofja Loka, ki sledi razvoju stroke, povezovanju z gospodarstvom, vključevanju strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporabi sodobnih metod dela in sodobnih učnih pristopov, s čimer zagotavljajo, da dijaki in študenti dobijo tista znanja, ki jih tehnološko razvita družba potrebuje, dobijo pa tudi odlično teoretično osnovo, ki jim omogoča nadaljevanje šolanja. Na letošnjem sejmu je Srednja šola za strojništvo Škofja Loka predstavila SUPERKART. Gre za idejo dijaka šole Domna Filipiča, ki je izdelek pod mentorstvom Matjaža Luznarja izdelal za maturitetno nalogo. Po oceni komisije OZS si Šolski center Škofja Loka za predstavitev na sejmu zasluži posebno sejemsko priznanje.

Vir: Novice ozs.si

Foto: Franc Jelenc

Vacide: Zaključno srečanje v Gothi, Nemčija

Vacide: Zaključno srečanje v Gothi, Nemčija

V Gothi poteka zaključno – šesto mednarodno srečanje TPM-6. Udeležujeta se ga predstavnika VSŠ, mag. Igor Hanc, ravnatelj, in Alojz Zupančič, vodja PRI. Na srečanju se bodo pogovorili o zaključku projekta in izvedli delavnico – praktično programiranje robotske roke. 

Dijaško podjetje Chairpack na podelitvi nagrad najboljšim gorenjskim inovatorjem

Dijaško podjetje Chairpack na podelitvi nagrad najboljšim gorenjskim inovatorjem

Tudi letos, 1. junija 2023, je ŠC Škofja Loka sodeloval na svečani podelitvi nagrad najboljšim regijskim – gorenjskim – inovatorjem, ki je potekala na sedežu zavarovalnice Triglav v Kranju.

K sodelovanju nas je povabilo vodstvo GZS Regionalne zbornice Gorenjske, predsednica Janka Planinc in direktorica Jadranka Švarc. Sodelovati na tako eminentnem dogodku kot edina šola v regiji že tretje leto zapored je za nas posebno priznanje in spodbuda, da ŠC Škofja Loka z usmeritvijo v spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in podjetnosti dijakov in študentov ubira pravi pristop za optimalen razvoj bodočih tehničnih strokovnjakov v regiji.

Letošnjega  dogodka so se  udeležili predstavniki dijaškega podjetja CHAIRPACK s Srednje šole za lesarstvo Tadej Dolenec, Filip Rupar, Nejc Peternelj, Jan Kožuh in mentor Peter Kurnik, ki so za predstavitev svoje inovativne ideje poželi velik aplavz prisotnih gorenjskih inovatorjev. Sodelovanje na tovrstnih dogodkih je posebna spodbuda za še bolj trdo delo in spodbujanje mladih k uresničevanju dobrih idej že v zgodnjih letih odraščanja.

Vsem gorenjskim inovatorjem in tudi naši dijaški ekipi za predstavitve in zaslužena priznanja iskreno čestitamo in želimo uspeha izbranim štirim zlatim inovacijam Gorenjske tudi na državnem nivoju.

Besedilo in foto: Alojzij Kokalj, vodja MIC

Nagrajene najboljše inovacije na Gorenjskem (gzs.si)

Poslovni zajtrk konzorcija podjetij ŠCŠL

Poslovni zajtrk konzorcija podjetij ŠCŠL

V torek, 27. septembra 2022, smo se vodstvo ŠC in delodajalci s področij strojništva in lesarstva srečali na poslovnem zajtrku Pri Starmanu. Delodajalcem smo predstavili dogajanje na ŠC v zadnjih treh letih in primere sodelovanja s podjetji na lokalni, državni in mednarodni ravni. 

Predstavniki podjetij so izpostavili težave na področju pridobivanja kadrov. Da bi sledili trendom, ki jih potrebujejo v podjetjih, smo se dogovorili, da bomo skupaj posodobili obseg kompetenc za srednje poklicno in strokovno ter višje izobraževanje.

Dostopnost