Skoči na glavno vsebino

V projektu TRALES je partnerska organizacija Eurocultura organizirala tretje mednarodno projektno srečanje TPM-3. Srečanje je potekalo od 17. do 18. januarja 2023 v Vicenzi v Italiji.  Udeležili so se ga udeleženci iz partnerskih držav (Grčija, Nemčija, Italija in Slovenija).

Na srečanju so pregledali napredek projekta (menedžment, aktivnosti, projektni rezultati), še posebej pa so posvetili pozornost diseminaciji projektnih aktivnosti in projekta v celoti, saj se projekt februarja 2023 zaključi. Vsak partner je predstavil svoj del aktivnosti, in sicer:

– ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola, ki jo je zastopal ravnatelj Igor Hanc, je bila zadolžena za predstavitev koncepta digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na orodjarstvu. V povezavi s tem je I. Hanc predstavil naše aktivnosti v zaključni fazi projekta s podarkom na diseminacijskih aktivnostih, ki smo jih oz. jih še bomo izvedli na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni za širjenje projektnih aktivnosti.

– VHS Bildungswerk GmbH (vodilni partner in krovni koordinator projekta TRALES) je predstavil koncept digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na mehatroniki in v povezavi s tem tudi opravljene oz. še načrtovane diseminacijske aktivnosti.

– AUTH, grški partner,  je bila zadolžen za predstavitev pedagoške in ekonomske podpore platforme za uspešno izvedbo projekta s poudakom na pridobivanju mehkih veščin ter širjenja le-teh med ostale deležnike v projektu in tudi širše.

– Eurokultura, italijanski partner, je predstavil proces popisa pedagoških vsebin in procesa diseminacije projektnih rezultatov.

Celota platform pa bo tvorila digitalno platformo učne tovarne za poklice prihodnosti, saj bo vključevala tudi uporabo tehnologij kot so 3D-tiskanje, CAD/CAM ter VR- in AR-tehnologijo. Te tehnologije so tudi glavni del nadgradnje poklica mehatronik in orodjar na prehodu digitalizacije delovnih procesov, ki jih bo tudi vključevala platforma učne tovarne. Nastala platforma bo tudi osnova za nadgradnjo projekta centrov odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Dostopnost