Skoči na glavno vsebino

     V letu 2022 je skupna tema držav, ki sodelujemo pri Dnevih evropske kulturne dediščine – Trajnostna dediščina. V Sloveniji pa je bil evropskemu geslu dodan še drug pomen, saj lahko z našimi trajnostnimi dejanji pripomoremo k temu, da bo dediščina vz-trajala tudi v prihodnosti.

     Dediščina je vedno bila in je trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko postane osnova za našo trajnostno prihodnost.

     Več kot tisoč zavzetih posameznikov in blizu petsto organizacij je pripravilo pester program skorajda 400 dogodkov. Tudi na Šolskem centru Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo smo se pridružili temu prazniku kulturne dediščine.  

     Dijaki 1. AL so se za začetek sprehodili po srednjeveški Škofji Loki in si ogledali muzejsko zbirko na Loškem gradu. Pozorni so bili predvsem na dela srednjeveških rokodelcev in njihovo življenje v cehih. Odločili smo se, da bomo poskusili s pletarstvom. Najprej je bilo treba nabrati material, ki bi ga lahko  uporabili – les leske, vrbovo šibje, srobot … Potem se je delo preselilo v šolsko delavnico, kjer so se dijaki učili pri pletarskih mojstrih g. Janezu Krišlju in g. Jožku Markunu. Dijaki so dobili dno košare z izvrtanimi luknjami, nato pa so sami izdelali rebra. Ko so se izdelki posušili, so začeli s postopkom pletenja, naučili so se izdelati tudi vitre. Tako so nastale zanimive košare, izdelane iz različnih materialov.

     To je bila seveda samo kratka delavnica, s katero so dijaki spoznali osnove pletarstva. Namen je bil, da jih navdušimo, da se bo mogoče kdo te stare rokodelske obrti priučil in tako ohranjal slovensko tradicijo.

     Za zaključek pa smo pripravili še manjšo razstavo na šoli in tako še preostalim dijakom pokazali, kaj smo delali. Več pa si lahko ogledate na fotografijah.

Dostopnost