Skoči na glavno vsebino

V sodelovanju s podjetji Polycom d. o. o. in VHS Bildungswerk GmbH, vodilnim projektnim partnerjem, smo pripravili študijo primera – orodje za brizganje plastike z vgrajenimi senzorji in uporabo VR in AR tehnologije – kot začetni primer dobre prakse za nadgradnjo poklica orodjar z osnovno uporabe digitalnih tehnologij.

Pregledali smo obstoječe kataloge znanj za poklic orodjar v Sloveniji in koncepte iz literature, ki nam jih je posredoval vodilni partner ter izvedli primerjalno analizo naše trenutne usmeritve v izobraževanju orodjarjev na temo iz literature – “učna tovarna”.

Ugotavljamo, da je naša usmeritev usmerjena v koncept »learning by doing«, saj poleg poučevanja teorije in prakse v tradicionalnem smislu velik poudarek namenjamo spodbujanju dijakov in študentov k realnemu projektnemu delu. Pri tem uporabijo »tradicionalno šolsko pridobljeno znanje«, ga utrdijo s praktičnim primerom in z dodatnimi znanji in veščinami, ki jih zahtevajo projektne naloge, nadgrajujejo poklic orodjarja. Na ta način povezujemo tudi mentorje iz podjetij in iz šole ter se tako približujemo konceptu učne tovarne.

V nadaljevanju podajamo primer analiziranega delovnega gradiva, kjer smo v sodelovanju s CPI in različnimi strokovnjaki pripravili predlog ključnih aktivnosti – vodnik za mentorje vajencev – orodjarjev v podjetjih. Na tej splošni podlagi, v sodelovanju s partnerskim podjetjem Polycom d. o. o. in partnerji projekta TRALES, smo postavili koncept razvoja učnega gradiva za področje orodjarstva po principu »učeče se tovarne«.

Dostopnost