Skoči na glavno vsebino

Člani Vlade Republike Slovenije so 10. decembra 2021 v okviru delovnega obiska v gorenjski regiji Slovenije obiskali Šolski center Škofja Loka, in sicer Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). Predsednik vlade Janez Janša si je ogledal potek izobraževalnega procesa v MIC in se sestal z vodstvom šolskega centra – direktorjem šolskega centra, ravnatelji Srednje šole za strojništvo, Srednje šole za lesarstvo in Višje strokovne šole ter vodjem MIC.

Ob predstavitvi našega dela smo izpostavili tudi aktivnosti na področju digitalizacije in s tem tudi vključenost v projekt DanubePeerChains. Predsednik vlade je izrazil zadovoljstvo nad udejstvovanjem dijakov in vodstva, saj področje digitalne preobrazbe močno podpirata tudi Vlada Republike Slovenije in Svet Evropske unije, ki mu trenutno predseduje ravno Slovenija.

On 10 December 2021, members of the Government of the Republic of Slovenia visited Šolski center Škofja Loka, namely its Business-to-Business Training Centre (BBTC), as part of a working visit to the Gorenjska region of Slovenia. Prime Minister Janez Janša visited the educational process at our BBTC and met with the management of the school centre – the director of the school centre, the headmasters of Secondary School of Mechanical Engineering, Secondary School of Wood Engineering, Higher Vocational School and the head of BBCT.

When presenting our work, we also highlighted our digitisation activities and our involvement in the DanubePeerChains project. The Prime Minister expressed his satisfaction with the involvement of the students and the management, as the digital transformation is strongly supported by the Government of the Republic of Slovenia and the Council of the European Union, which Slovenia currently holds the Presidency of.

Fotografije: Kabinet predsednika Vlade RS

Photos: The Office of the President of the Government of the Republic of Slovenia

Podobni prispevki

Končno poročilo v projektu DanubePeerChains

Končno poročilo v projektu DanubePeerChains

Objavljamo končno (5.) glasilo projekta DanubePeerChains. 👉Kliknite na dokument in preberite več o projektnih rezultatih preteklih let, s katerimi smo lahko spodbujali razvoj digitalizacije v Podonavju.24. 12. 2022Podobni prispevki

Srečanje usmerjevalnega odbora projekta DanubePeerChains

Srečanje usmerjevalnega odbora projekta DanubePeerChains

Na zadnjem srečanjem usmerjevalnega odbora projekta DanubePeerChains, ki je potekalo 6. in 7. decembra 2022 v Budimpešti, so projektni partnerji predstavili končne naloge in rezultate projekta. Srečanja se je udeležil tudi koordinator projekta v ŠC Škofja Loka Alojzij...

Na zaključni konferenci projekta DanubePeerChains

Na zaključni konferenci projekta DanubePeerChains

V zadnjih dveh letih (2020–2022) smo skupaj z GZS sodelovali v projektu DanubePeerChains, v katerem smo izvajali analize in usposabljanja ter pripravili priporočila za krepitev digitalnega prehoda v državah Podonavja. Posebej smo se osredotočili na vlogo organizacij,...

Dostopnost