Tapetnik

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Tapetnik izdeluje nepogrešljive predmete iz našega vsakdana: blazinjene stole, fotelje, kavče, posteljne vložke … Tapetnik, ki ima razvit občutek za natančnost, spretne roke, sposobnost prostorske predstave in smisel za uporabo barv, lahko izdela ne le uporabne, ampak tudi estetske predmete, ki polepšajo domače in poslovne prostore ter olajšajo življenje in delo uporabnikom. Tapetnik se lahko ukvarja tudi z obnavljanjem starega oblazinjenega pohištva in z izdelovanjem drugih izdelkov, povezanih z oblazinjenim pohištvom in dekoracijo prostorov: šivanje prevlek, izdelovanje različnih blazin, zaves …

Pogoji za vpis

Program tapetnik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: tapetnik

  • Splošnoizobraževalni predmeti 35% 35%
  • Strokovnoteoretični predmeti 39% 39%
  • Praksa v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
  • Interesne dejavnosti 6% 6%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic lesarski tehnik.

Možnosti zaposlitve: lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Dostopnost