Lesarski tehnik

srednje strokovno izobraževanje (SSI)         4 leta

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne sposobnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov ter izdeluje kalkulacijo izdelkov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica lesarski tehnik se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole. 

Predmetnik: lesarski tehnik

  • Splošnoizobraževalni predmeti 35% 35%
  • Strokovnoteoretični predmeti 39% 39%
  • Praksa v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
  • Interesne dejavnosti 6% 6%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Dostopnost