Funkcionalna usposabljanja za brezposelne

MIC | IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Funkcionalna usposabljanja za brezposelne

Šolski center Škofja Loka, Medpodjetniški izobraževalni center, usposablja za naslednja področja del:

Inštalater strojnih inštalacij

 • Poznavanje varnosti pri delu,
 • spajanje kovinskih cevi (razstavljive in nerazstavljive zveze),
 • lotanje bakra in izdelava bakrenih cevnih spojev,
 • spajanje plastičnih cevi in press sistem,
 • izdelovanje vodovodnih in ogrevalnih sistemov,
 • fine inštalacije elementov in naprav,
 • poznavanje toplotne črpalke in toplotnih virov.

Varilec

 • Poznavanje varnosti pri delu,
 • poznavanje opreme in naprav za varjenje,
 • poznavanje vrst zvarov,
 • elektroobločno varjenje,
 • plamensko varjenje,
 • MIG-MAG varjenje,
 • TIG-varjenje, inox, aluminij.

Vzdrževalec strojev in naprav

 • Poznavanje varnosti pri delu,
 • poznavanje meril in postopkov merjenja,
 • poznavanje tehnične dokumentacije,
 • poznavanje postavitev in niveliranja strojev in naprav,
 • ročna popravila kovinskih elementov,
 • poznavanje postopkov vzdrževanja strojev in naprav,
 • vzdrževanje in popravila mehanskih elementov,
 • vzdrževanje in popravila elementov v pnevmatiki,
 • vzdrževanje in popravila elementov v hidravliki

Tapetnik

 • Prepozna tapetniške materiale in njihove lastnosti,
 • izdela osnovne kroje z različnimi orodji,
 • ročno in s šivalnim strojem šiva enostavne kroje,
 • blazini enostavni izdelek,
 • pozna in uporablja pravila za delo z usnjem.
Dostopnost