Skoči na glavno vsebino

Evropska zveza za vajeništvo (EAfA) je 14. decembra 2022 organizirala razpravo v živo o tem, kako spodbujati vajeništvo v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Med razpravo se je zbralo približno 60 udeležencev, ki smo razpravljali o politiki in različnih instrumentih, ki se uporabljajo za vključevanje MSP v programe vajeništva po vsej Evropi. V online razpravi je sodeloval tudi naš šolski center.

MSP so hrbtenica evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo približno dve tretjini delovne sile v EU in predstavljajo 99 % podjetij v EU. Z inovativnimi rešitvami in dodano vrednostjo v vseh sektorjih lahko igrajo ključno vlogo pri prehodu na podnebno nevtralno in digitalno Evropo.

Vendar se številna MSP težko prilagajajo dvojnemu prehodu EU v trajnostno in digitalno gospodarstvo. Raziskave kažejo, da več kot 90 % evropskih MSP meni, da zaostajajo pri digitalnih inovacijah. Poleg tega lahko napredek digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, veriženje blokov in robotizacija, še dodatno poslabša obstoječe pomanjkanje in neskladje znanj in spretnosti.

Vajeništvo lahko olajša dvojne prehode in izboljša konkurenčnost MSP z zagotavljanjem usposobljenih delavcev. Poleg tega delodajalcem omogočajo, da oblikujejo delovne navade mladih in jih spremenijo v motivirane in usposobljene delavce.

Vendar se številna MSP zaradi neugodnega poslovnega okolja, obremenjujoče zakonodaje in notranjih omejitev še vedno nerada vključujejo v usposabljanje vajencev. Pomanjkanje informacij, kulture usposabljanja ali občutka lastništva lahko MSP še dodatno prepreči sodelovanje pri vajeništvu.

Logo EAfA
Dostopnost