Obveščamo vas, da se v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje znanost in  šport (3. 3. 2021) v ponedeljek, 8. 3. 2021, v šolo vračajo še oddelki: 1. AL, 1. DM/DT in 3. AL (praktični pouk v šoli).

Za oddelka 2. AL in 2. EM bo pouk v tednu od 8. 3 do 12. 3. 2021 še vedno potekal na daljavo:

  • oddelek 2. EM se vrne v šolo 15. 3. 2021 in je v šoli do 26. 3. 2021, nato sledi praksa pri delodajalcu;
  • oddelek 2. AL se v šolo vrne 15. 3. 2021, nato sledi ciklična izmenjava pouka (en teden v šoli in en teden na daljavo).

Oddelki nižjega poklicnega izobraževanja, zaključni letniki in oddelki, ki imajo praktični pouk v šoli, nadaljujejo s poukom v šoli po urniku.

Pouk bo od ponedeljka, 8. 3. 2021, ponovno potekal na obeh lokacija (Poden in Trata).

Ker se bo urnik tedensko spreminjal, bodite nanj zelo pozorni!

Ne pozabite se prijaviti na malico. Prijava je mogoča najkasneje do petka, 5. 3. 2021 do 12. ure. Na lokaciji Trata malico za celoten oddelek prevzameta dežurna dijaka. V naslednjem tednu boste na lokaciji Trata malicali v matičnih učilnicah. Na lokaciji Poden dijaki malico sami prevzamete v jedilnici.

Pouk športne vzgoje bo v celoti potekal na lokaciji Poden, v največji možni meri na prostem (ob primernemu vremenu).

V šolo prihajajte samo zdravi dijaki. Upoštevajte epidemiološka priporočila NIJZ in upoštevajte predvsem sledeče:

  • za dijake je obvezno nošenje zaščitne maske,
  • pred vstopom v šolo in pred vstopom v učilnico si je obvezno potrebno razkužiti roke,
  • poskrbite za redno zračenje učilnic (dežurna dijaka),
  • vzdržujte zadostno varnostno razdalje (tudi znotraj učilnice),
  • v času odmora se zadržujete v učilnicah.

V želji, da bi pouk v takšni ali celo boljši obliki potekal do konca šolskega leta, se, prosimo, držite zgoraj navedenih navodil.

Ker se bo urnik tedensko spreminjal, bodite nanj zelo pozorni!

Ne pozabite se prijaviti na malico.

Upoštevajte priporočila NIJZ.

Dostopnost