Na naši šoli razpisujemo PTI program lesarski tehnik.

V ta program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja; pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe: mizar, tapetnik ali drugi naziv srednje poklicne izobrazbe z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na področju lesarstva.

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Dijak lahko nadaljuje izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost dopuščajo.

Prijavo za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja si natisnete oz. jo kupite v knjigarni (obrazec 1,20).

Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI)

12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih FEBRUAR
do 17. 5. 2021 Oddaja prijave za vpis v 1. letnik programa PTI MAJ
do 7. 6. 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis JUNIJ
do 22. 6. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa
do 1. 7. 2021 Vpis JULIJ

 

Vpis

O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z vpisom se obrnite na svetovalno delavko na SŠL.

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka

T 04 50 62 344

E mojca.jezersek@scsl.si

Dostopnost