Pomembni datumi v zvezi z vpisnim postopkom

12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih FEBRUAR
do 2. 4. 2021 Oddaja prijave za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022 APRIL
do 22. 4. 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022
do 27. 5. 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa in o poteku vpisa MAJ
med 16. in 21. 6. 2021 Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka JUNIJ
do 24. 6. 2021 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 31. 8. 2021 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta AVGUST

Vpis

O točnem datumu vpisa in o dokazilih, ki jih je potrebno predložiti ob vpisu, boste pisno obveščeni po pošti.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis za šolsko leto, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z vpisom se obrnite na svetovalno delavko na SŠL.

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka

T 04 50 62 344

E mojca.jezersek@scsl.si

Dostopnost