Strojni mehanik

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Strojni mehanik, nekateri ga imenujejo tudi strojni ključavničar, s pomočjo montažnih načrtov in na podlagi tehnične dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Sestavi manjše sklope, ki jih poveže v stroj ali napravo. Preizkusi delovanje  stroja/naprave in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del izdelati tudi sam. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri delu je spreten in natančen ter uporablja številne pripomočke za merjenje, različna orodja, stroje in naprave. Sooča se z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in osnove elektrotehnike. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program strojni mehanik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: strojni mehanik

  • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
  • Strokovni moduli 11% 11%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
  • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, gradbeništvu, trgovini, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Dostopnost