Avtokaroserist

srednje poklicno izobraževanje (SPI)         3 leta

Avtokaroserist obvlada pregled karoserije vozila in oceno stanja, demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila. Pripravi površino za nadaljnjo obdelavo z mehanskimi in kemičnimi postopki in izvaja barvanja, brizganja, prebrizgavanja, dobrizgavanja, lazuriranja ter popravilo napak po brizganju. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov. Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvaja proces priprave,  izvedbe in kontrole delovnega procesa. Usposobljen je za delo s strankami, pozna osnove podjetništva, racionalno izbira postopke, upošteva pravila proizvajalca, želje stranke, predpise varstva pri delu in okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

šolska in vajeniška oblika

Pogoji za vpis

Program avtokaroserist je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: avtokaroserist

  • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
  • Strokovni moduli 11% 11%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
  • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: avtoservisne delavnice, avtomobilska industrija, trgovina, npri restavriranju vozil, pri razgradnji vozil, kot samostojni podjetnik.

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

Dostopnost