Skoči na glavno vsebino

Učinke programa Erasmus+, ki je eden izmed pomembnejših in tudi uspešnejših programov Evropske unije, zaznavamo in redno spremljamo tudi v Sloveniji. Letos pa je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) na podlagi Uredbe o programu Erasmus+ opravilo evalvacijo učinkov programa z zunanjimi eksperti in pripravilo nacionalno poročilo, ki sistematično analizira učinkovitost programa in njegove učinke na širši izobraževalni sistem.

V petek, 10. maja 2024, je na MVI potekala prva predstavitev nacionalnega poročila, in sicer za področje srednješolskega izobraževanja (splošnega in strokovnega). Skozi diskusijo na okrogli mizi so zbrani predstavili svoje vidike na učinkovitost programa in projektov Erasmus+ ter na to, kako vpliva na širši izobraževalni sistem.

Predstavitve na temo »Učinki programa Erasmus+ v srednjih šolah«, ki sta jo organizirala MVI in CMEPIUS, se je udeležil  koordinator projektov Erasmus+ Tadej Gartner.

Sodelujoči so predstavili metodologijo in rezultate evalvacije, najprej na splošno za celoten program Erasmus+, tudi na evropskem nivoju, nato pa še posebej za posamezni šolski sektor – poklicno in strokovno izobraževanje ter splošno izobraževanje.

Udeleženci predstavitve (ravnatelji in koordinatorji) so opozorili predstavnike MVI in CMEPIUS-a na konkretne težave, ki so predvsem finančne narave (plačilo suplenc za udeležence mobilnosti in dnevnic za spremljevalne osebe), s katerimi se šole soočajo pri izvajanju mobilnosti za učitelje in ostalo osebje. Menili so, da bi se morale te težave reševati na nacionalni ravni, v okviru pristojnega ministrstva, in bi morale biti sistemsko urejene.

Kdo so bili sodelujoči in dokumente poročila si lahko pogledate v prilogi oz. na povezavi Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+ – CMEPIUS.

Dostopnost