Skoči na glavno vsebino

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 19. 1. 2023 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/24. Po tem razpisu bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/24 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
 • OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
 • AVTOKAROSERIST
 • TAPETNIK
 • MIZAR

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice« je dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2023/24
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2022/23
 • potrdilo o vpisu v ustrezen program izobraževanja
 • če vlagatelj ni državljan RS, mora predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan EU)

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno  oddati najkasneje do 22. 9. 2023.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino plačila dohodnine
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; če dijak prejema kadrovsko štipendijo, NI UPRAVIČEN do štipendije za deficitarne poklice.

Še več informacij dobite na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Dostopnost