Višja strokovna šola vabi k sodelovanju predavatelje/-ce in inštruktorje/-ice

za strokovne predmete na rednem in izrednem študiju strojništva in lesarstva

Dostopnost